You, the petitioner
Eritrese vrouw 4

Toestaan en meetellen online lessen voor alle inburgeraars tijdens coronacrisis

1,919 signatures

SZW moet toestaan dat alle inburgeraars, van analfabeet tot hoogopgeleid, online les mogen volgen.

Om dit mogelijk te maken moeten de online gevolgde uren meetellen voor de ontheffing of verlenging van de inburgeringsplicht, en voor de 64-uurs verklaring ONA.

Petition

We

Inburgeringsscholen en docenten Inburgering

 

observe

  • Leerlingen van basisonderwijs tot universiteit krijgen online les;
  • Bij inburgering worden de regels voor online les aangescherpt;
  • Online onderwijsuren tellen niet mee voor de urenverklaring, verlenging van de inburgeringsplicht en de ONA-verklaring;
  • Inburgeraars lopen een achterstand op met grote gevolgen voor hun inburgeringstermijn en -budget;
  • Inburgeraars haken af als de uren niet meetellen waardoor scholen omvallen.

 

and request

  • Alle inburgeraars mogen online onderwijs volgen, ook analfabeten;
  • De online uren mogen gefactureerd worden volgens de huidige richtlijnen;
  • De gevolgde online lesuren tellen mee voor de urenverklaring en verlening van de inburgeringsplicht;
  • Ook ONA mag online worden gegeven en de lesuren tellen mee voor de 64-uurs verklaring;
  • Deze maatregel geldt gedurende de periode dat er i.v.m. de corona geen reguliere lessen gegeven kunnen worden.

Sign this petition

 
We e-mail you a link to confirm your signature. Your data will not be shared with third parties and remains with the Stichting Petities.nl. Your name and place of residence will only appear if you choose this. Read more about this in our privacy statement.

Details

Addressed to:
minister 
Petition desk:
Closing date:
2020-04-06 
Lead petitioner:
Monique Deenik 
Organisation:
TopTaal 
Website:

History

Signatures